Over dit bedrijf:

Kunstwerken en andere structuren
 
OREX kan betonstructuren analyseren en hun duurzaamheid schatten. Deze onderzoeken kan OREX uitvoeren voor, tijdens of na de werkzaamheden. Zowel voor bruggen, tunnels, sluizen, stuwdammen, silo’s als voor watertorens, zwembaden, gebouwen, het openbaar wegennet, rioleringen, hoofdleidingen en overwelvingen gebruikt het onderzoekslaboratorium de volgende technieken:

 • controle van de opbouw;
 • boringen na de laboratoriumonderzoeken die gebaseerd zijn op de mechanische, fysische, chemische, fysisch-chemische of microscopische eigenschappen;
 • dynamische studies met de bepaling van de juiste frequentie;
 • pachometrische onderzoeken voor de analyse van de wapening; - ultrasoon onderzoek of onderzoek met de sclerometer voor de homogeniteit van het beton;
 • onderzoeken van de staat van corrosie van de wapening aan de hand van de potentiometrische mappingstechniek;
 • endoscopische onderzoeken of onderzoeken met een camera in plaatsen die niet toegankelijk zijn voor de mens;
 • het toezicht van de kunstwerken door monitoring.


Wegeninfrastructuur
 
OREX is door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer erkend en in de drie Gewesten bekend voor zijn controles van de materialen voor, tijdens en na de infrastructuurwerken:

 • cunetbodems, ophogingen, funderingen;
 • koolstofwaterhoudende bedekkingen;
 • betonnen bedekkingen en producten; - lineaire elementen (randen, greppels, buizen, …);
 • wegmarkeringen en verkeersborden;
 • alle andere materialen die worden gebruikt in de wegenbouw.


Grondmechanica
 
OREX is gespecialiseerd in borings- en sonderingstechnieken waarbij de geotechnische conditie kan worden bepaald zodat de noodzakelijke parameters kunnen worden vastgesteld voor de berekeningen van het draagvermogen en de zetting van gebouwen en bouwkundige werkzaamheden.
Dankzij onderstaande technieken kan de grond geïdentificeerd worden en kan de juiste funderingskeuze worden gemaakt:

 • boringen waarbij wel of niet hergebruikte stalen worden genomen; - pressiometrische proeven;
 • plaatsen van inclinometers, tassometers en gesloten of open piëzometers;
 • putregistraties;
 • terreinvinproeven;
 • Lefranc-proeven;
 • pompproeven;
 • plaatproeven;
 • mechanische of elektrische CPT-proeven (Cone Penetration Test) en CPTU-proeven (piëzosondering);
 • slagsondeproeven;
 • dynamische SPT-proeven (Standard Penetration Test);
 • laboratoriumproeven (triaxiaalproeven, oedometrische proeven, Proctor, … ).

 
Constructiematerialen
 
Door middel van mechanische, fysische, akoestische en chemische proeven garandeert OREX de controle van de volgende materialen:

 • het water;
 • de grond, het zand, de aggregaten;
 • het cement en de kalk;
 • het beton, de mortel en de hydraulische deklagen;
 • het asfalt en het bitumen, de vulmassa, de fillers, de roofings;
 • de koolstofwaterhoudende bedekkingen en deklagen;
 • de betonnen prefabproducten (blokken, bakstenen, holle elementen, randen, straatstenen, plavuis);
 • de geotextielen;
 • de dakpannen en de bakstenen;
 • het gietijzer en het staal;
 • de mastiek;
 • de wegmarkeringsproducten;
 • de natuurstenen.


Onderzoekingen en expertises
 
OREX test de bestanddelen voor het maken van:

 • gestabiliseerd zand;
 • draineermaterialen;
 • beton (Dreux-Gorise, Bolomey, … );
 • koolstofwaterhoudende producten (Marshal-studie, Cantabro-proef).

Bij geschillen kan OREX, dankzij zijn uitgebreid assortiment proeftechnieken, de experts raadplegen bij hun keuze van de onderzoekstechnieken.